นิทรรศการสมองผ่านทางระบบเทคโนโลยีทีเสมือนจริง

เอนฟา เอฟลัส ผู้นำทางด้านโภชนาการและการพัฒนาสมองของเด็ก ได้มีการยกระดับโภชนาการเด็กจากแรงบันดาลใจจากการศึกษา ในเรื่อง นมแม่ ได้มีการนำมาซึ่งการค้นพบล่าสุด ด้วยนวัตกรรมสารอาหารสมองที่พบน้ำนมแม่ ที่ได้มีงานวิจัชี้ให้เห็นว่า ช่วยในการส่งเสริมศักยภาพที่ดีให้กับเด็ก

Read more